Op 12 oktober 2020 kreeg de wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk het verzoek om onderdak te verlenen aan de Gereformeerde Kerk Loosdrecht. Vorige week op zondag 11 september zijn we in een bijzonder startzondag aan elkaar verbonden.

Hoe passend was het dat juist deze eerste viering van de samengevoegde gemeente in het teken van het nieuwe jaarthema VERBONDEN stond.

Klik hier voor een impressie van het Startzaterdagprogramma.

  

De dienst begon met het zingen van ‘de vreugde voert ons naar dit huis’. De vreugde is er zeker. Tegelijkertijd was er ook weemoed, voor de Loosdrechtse gemeenteleden die net de week ervoor de kerkdeuren van hun zo vertrouwde gebouw hadden moeten sluiten. Die twee kanten werden ook benoemd in de dienst en bij God gebracht in de gebeden. Ouderling van dienst Corine zei treffend dat onze verbondenheid hoopvol is: ‘want hoezeer we allemaal gehecht zijn aan onze eigen kerkgebouwen en onze eigen gemeente, ook hier in Hilversum, het gaat om het samen zijn, gemeente ter ere van onze God.’

Daar sloot ook het prachtige lied ‘Wat ons verbindt is een stralende ster’ op aan, het lied wat Sytze de Vries speciaal voor ons eerste gezamenlijke dienst heeft geschreven. Ds. Hillegonda Ploeger haalde de laatste strofen aan in haar preek over gemeente zijn toen (zoals in Handelingen beschreven) en nu (anno 2022, met Loosdrechters en Hilversummers) :

In de oase, waar brood wordt gedeeld,
de liefde geproefd en verdriet wordt geheeld,
hervinden wij adem om weer op te staan.
Geleid door de ster kunnen wij verder gaan.

Dat zo onze toekomst mag zijn!

Door het samengaan van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht en de wijkgemeente Bethlehemkerk, kwamen ook liturgische voorwerpen uit de Gereformeerde Kerk over, die symbolisch van grote waarde zijn voor de nieuwe leden. Deze voorwerpen, de paaskaars, de kanselbijbel, een gedachteniskaars en het antependium, zijn tijdens de dienst binnengedragen en zullen in de komende tijd allemaal een vaste plaats krijgen in ons kerkgebouw.

We kijken terug op een bijzondere viering, met een lach en een traan, met mooie muziek en zang van het gelegenheidskoor o.l.v. Marlene Erdmann, waarin inmiddels ook gemeenteleden uit Loosdrecht meezingen. Met kinderen kinderen en tieners die hun eigen programma volgden en na de dienst op vlaggetjes lieten zien waarmee zij zich verbonden voelden. Na de dienst dronken we samen koffie en was er heerlijke taart in een ongelooflijke overvloed.

Wat ons verbindt is onze gezamenlijke toekomst als gemeente rondom Jezus!

Ds. Aster Abrahamsen, ds. Hillegonda Ploeger, ds. Jetty Scheurwater