Sinds het najaar van 2015 wordt er binnen de Protestantse gemeente Hilversum (PGH) al gesproken over de beleidsuitgangspunten die moeten leiden tot een duurzaam model voor de PgH in 2025.

En nu is er een advies van de speciaal daarvoor ingestelde beleidsgroep. een beleidsgroep waarin elke wijk een afgevaardigde heeft. De voorstellen beschrijven hoe de huidige zes geloofsgemeenschappen al dan niet gefuseerd samenkomen in een gelijk of kleiner aantal gebouwen met minder predikanten. De drie voorstellen treft u aan in deze nieuwsbrief.

In juni 2023 neemt de Algemene kerkenraad een beslissing over de structuur van de Protestantse gemeente Hilversum in 2025. tussen vandaag en juni 2023 zitten enkele momenten van overleg en herweging. Maar daarvoor gaan wij met u in gesprek over de voorstellen en de toekomst van de PGH en de Bethlehemkerk.

Op 7 november is een extra kerkenraadsvergadering hierover. En tussen januari en maart 2023 gaan we met u in gesprek over de voorstellen van de beleidsgroep voor de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum en de zes geloofsgemeenschappen die er nu zijn na 2025. Jan de Leede, voorzitter van de Algemene kerkenraad, zegt naar aanleiding van de publicatie dat de ‘discussie allereerst moet gaan over de geloofsgemeenschappen die we met elkaar willen zijn en vervolgens over welk gebouw het best bij die gemeenschap past. Dat wordt uitdagend omdat aan gebouwen emoties zijn verbonden. Echter, beslissingen over gebouwen en predikantsplaatsen zijn nu onvermijdelijk. We hebben dat lang voor ons uit kunnen schuiven, maar dat is nu niet meer te verantwoorden.’

Heeft u na lezing van de voorstellen suggesties of wilt u ons iets meegeven voor de kerkenraadsvergadering, mail ons of schiet ons aan. We stellen prijs op uw inbreng. samen met u willen we bouwen en beslissen over onze kerk.

Theo van Halsema en Wilma Hilberts
Interim voorzitters van de Kerkenraad

Klik hier voor de drie voorstellen voor de PGH in 2025.