Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 

Donderdag 17 november komt Jeroen WIegers werkzaam bij de brandweer Gooi en Vechtstreek. Hij komt een lezing houden over risicobeheersing en brandveilig leven.

Donderdag  1 december komt Pieter Hoogenraad met een lezing over Gerrit van Duyl. Hij is predikant geweest van de Ned.Protestanten Bond in Hilversum. Het feit dat hij een prominente positie bekleedde binnen de NSB belette hem niet nog lange tijd Gods woord te preken

We beginnen om 10 uur 

Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.

Henny de Vries tel.6213309