Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 

Op donderdag 1 december komt Pieter  Hoogenraad  van de historische kring met een lezing over Gerrit van Duyl.Gerrit van Duyl is predikant geweest van de Ned.Protestanten Bond in Hilversum. Het feit dat hij een prominente positie bekleedde binnen de NSB belette hem niet nog lange tijd Gods woord te preken

We beginnen om 10uur. 

Alle belangstellenden van harte welkom.

Iedereen van harte welkom.

Henny de Vries tel.6213309