Op zondag 8, 22 en 29 januari 2023 wordt er in alle Hilversumse wijkgemeenten weer een Thermometeractie gehouden.

Het doel is ditmaal de Samen op Vakantie-week. Tijdens deze vakantieweek, die ieder jaar in mei wordt georganiseerd, kunnen mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen, er tóch een paar dagen tussenuit. Geef tijdens de collecte of maak een bedrag over via rekeningnummer NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Bethlehemkerk Hilversum o.v.v. ‘Samen op Vakantie’.

Alvast hartelijk dank!