Afgelopen zondag, 8 januari 2023, vierden we dat Esther Gross en Gerard Ekelmans bevestigd werden in het ambt van ouderling. Beide met een bijzondere taak. Esther als scriba en Gerard met de bijzondere opdracht voor de eredienst. Els Verkerk heeft het ambt van diaken aanvaard.

Ter gelegenheid van de bevestiging lazen we over de ‘bevestiging’ die Jezus van Gods stem uit de hemel ontving bij zijn doop, Mt. 3: 13-17. ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ Vreugde en blijdschap: in de kerk, in de gemeente, in de vrijwilligerstaken, in het ambt, en vooral ook in het geloof. Dáár ging het over deze dienst.

Het was dan ook een vrolijke en vreugdevolle dienst, waar alle drie de ambtsdragers ook een persoonlijke noot kwijt konden. Na afloop van de dienst ging de vreugde door, want onder het genot van de beroemde Vegters rolletjes hebben we elkaar het beste kunnen toewensen voor het jaar 2023.

ds. Aster Abrahamsen
predikant Bethlehemkerk