Ds. Jetty Scheurwater is momenteel (12 januari 2023) afwezig vanwege ziekte. 

In dringende pastorale zaken kan contact worden opgenomen met pastoraal ouderling Herma Bosma;

06-31057959 (en/of met de predikanten ds. Hillegonda Ploeger en ds. Aster Abrahamsen).