Zondag gaat onze oud-wijk predikant ds Hanneke Keur voor in een gezamenlijke viering van drie kerken: Morgenster, Regenboogkerk en Bethlehemkerk in de Bethlehemkerk. Ze schrijft hierover:

‘Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?’ Met die slogan vraagt Sire, de Stichting Ideële Reclame, op dit moment aandacht voor de impact van polarisatie. En dan vooral door botsingen in eigen kring. Op tv, online en in de bioscoop zijn filmpjes en afbeeldingen te zien van mensen, die door een gesprek over immigratie, corona of het klimaat van elkaar wegdrijven. ‘Verlies elkaar niet’, is de oproep. Sire onderkent dus de verwoestende kracht, die boze woorden kunnen hebben.

Hebben wij vanuit de kerk hier ook niet iets over te zeggen? Wij leven toch van het Woord?                

Het Woord van de Eeuwige. Het Woord dat Jezus tot ons sprak. Het Woord dat vraagt om onze daden. Het Woord dat grote kracht heeft. In de lezingen staat vandaag daarom de kracht van woorden centraal. De werking van Gods Woord in ons leven, èn de intentie en het effect van onze  woorden.

We lezen in Spreuken 12 over wijze en dwaze woorden, en twee korte gedeeltes uit Matteüs 5 en 7, de Bergrede van Jezus.

Klik hier voor de liturgie van zondag 22 januari 2023

 

Naast de gezamenlijke viering van Morgenster, Regenboogkerk en Bethlehemkerk om 10 uur in de Bethelhemkerk, is er om 11 uur een viering in de Pauluskapel in Loosdrecht.

Aan het eind van de week van gebed voor de eenheid wordt op zondag 22 januari om 11.00 uur een oecumenische viering gehouden in de Pauluskapel te Loosdrecht, Lindelaan 108. In deze viering gaan diaken Randy Simileer en ds. Hillegonda Ploeger voor. Tijdens deze week bidden wereldwijd miljoenen christenen. Door ook op deze zondag samen te bidden kunnen we ervaren dat we verbonden zijn met God, met de wereld, met elkaar.