Blik op de toekomst, vanuit de jongere generaties

Woensdag 15 maart, Grote Kerk, 19:00u inloop, 19:30u aanvang

Wanneer we nadenken over de toekomst van onze kerken is het goed om prioriteit te geven aan jongere generaties en met hen te dromen en visie te vormen over onze kerken in Hilversum in de komende jaren. Daarom organiseren we op woensdag 15 maart in de Grote Kerk een avond waarin allen die zich betrokken voelen op het jeugd en jongerenwerk en dat een warm hart toedraagt (de jongeren zelf, (groot)ouders, jeugdwerkers, betrokken gemeenteleden – actief of niet actief) van harte worden uitgenodigd om samen te dromen over de gezamenlijke toekomst van onze kerken, met het oog op PgH2024. Kaj ten Voorde zal vanuit zijn eigen praktijk als LEGO SERIOUS PLAY-facilitator de avond begeleiden met een creatieve methode.

Peter van Wesel, PgH jongerenwerker
Daniël Verbeeke, jeugdwerker Grote Kerk
Ds. Aster Abrahamsen, predikant kinderwerk PgH

ds. Aster Abrahamsen [tel. 06 39 71 56 72]

Contact: ds. Aster Abrahamsen [tel. 06 39 71 56 72]