In de week voor Pasen is er elke dag gelegenheid om toe te leven naar het ‘hoge feest’, Pasen.

Voor de vespers is dit jaar gekozen voor lezingen uit het Evangelie naar Johannes in combinatie met teksten uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Filippi. Daardoor komt thematiek van Jezus lijden en dood ter sprake eerst als ‘gebeurtenis’ (Johannes) en daarna de reactie van iemand die het leven en sterven van Jezus uit geloofsvertrouwen interpreteert (Paulus). Elke avond is Ton van der Horst onze muzikaal begeleider op orgel en als solisten verlenen beurtelings Albret Nieuwenhuis (klarinet), Wim Dral (gitaar) en Marlene Erdmann (dwarsfluit) hun medewerking.

Op Witte Donderdag vieren we naar een goede traditie avondmaal aan de tafel. Na de dienst is gelegenheid om samen The Passion te kijken in de kerk en hierover na te praten.

Op Goede Vrijdag zal het projectkoor o.l.v. Marlene Erdmann delen uit ‘The Expectation’ van Kees Aalbers (kunstschilder) en Bert Noteboom (componist) uitvoeren. The Expectation is een ‘multimedia mozaïek’, waarin schilderijen worden gecombineerd met koor- en samenzang. En laat het nu zo zijn dat het mozaïek van beelden en muziek met de schriftlezingen een geheel vormen dat ons jaarthema ‘Verbonden’ in het licht van de eenheid, de verbondenheid met Christus stelt.

Voor de kinderen en hun (groot)ouders is op Goede Vrijdag in de ochtend de Kliederkerk georganiseerd, waarin we ook stilstaan bij het verhaal van Jezus’ sterven en opstanding.

In de Paaswake op zaterdag is er weer gelegenheid om je verbondenheid met onze Messias, Jezus, te gedenken en te vernieuwen.  In deze viering gedenken we met een serie lezingen de weg van Gods liefde voor de mensen. We horen over schepping, verbond, bevrijding uit slavernij, bevrijding uit ballingschap, doopverlangen en/of doopvernieuwing, belijden ons geloof en gaan de nacht in met de zegen van God.

We kunnen het u van harte aanbevelen om deze vieringen bij te wonen. Het is een manier van toeleven naar Pasen die een impuls kan geven aan je geloofsvertrouwen, een verdieping kan betekenen van je geloofsbeleving.

Paasmorgen is een vreugdevol feest van samenkomen om de maaltijd te delen (met paasontbijt voorafgaand aan de dienst) en vol vreugde zingen, bidden, vieren en ontvangen van de vrijheid in Christus.

Ds. Jetty Scheurwater, Ds. Hillegonda Ploeger en Ds. Aster Abrahamsen