Op Pinksterzondag 28 mei is de laatste PgH-jongerenviering van het seizoen. Om 10u00. En deze keer in de Regenboogkerk. Thema: ‘Gloria A Dios’.

Jongerenwerker Peter van Wesel: ‘Dit is een viering die is voorbereid met de catechisatiegroep van De Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk. We sluiten dit seizoen ‘elk catechisatieblok’ af met een viering. Deze viering staat in het teken van het Pinksterenfeest. Ook betekent de viering het einde van het catechisatie seizoen 2022-2023, op een aantal losse activiteiten na.’