Hoort koffie drinken ook bij samen kerk zijn? En komt het woord kerk eigenlijk wel voor in de Bijbel? En is God ook buiten de kerk te vinden?

Dit soort vragen kwam voorbij op zondagochtend 15 oktober tijdens de eerste echt PgH Kinderkerkdienst. De dienst was helemaal voorbereid door 20 kinderen afkomstig uit de verschillende PgH kerken – en een groot gedeelte van de voorbereiding was gedaan tijdens het kinderkamp wat vooraf ging aan de kerkdienst. Een aantal kinderen kende elkaar al van de kindercatechese, en had daar geleerd over God en over de kerk, en de kerkdienst. Dit zag je goed terug in de kerk. Knutselwerken (bijv doopvonten van klei, stippen met daarop geschreven waar de kinderen God ontmoeten in hun leven, een grote kerk van lego met een orgel op het dak en tekeningen van de kerk en van wat men daar zoal doet). Er was, naast de ouderling, een jongeling van dienst, een hulpdiaken, en een aantal jonge technici in opleiding, de kinderen zongen en dansten voorin de kerk en trokken de volwassenen mee in hun enthousiasme. Er waren stellingen en zelfs een toneelstukje. En: een moment voor de ouderen ipv een kindermoment.

Ook het kamp was zeer geslaagd. We hebben geoefend voor de dienst met zingen, bidden en lezen, het orgel bekeken (en uitgeprobeerd!) en koekjes gebakken voor bij de koffie, maar ook buiten bij het kampvuur een mooi verhaal gehoord van ds. Erik van Halsema uit het Grote Dierenbos. Er is verstoppertje gespeeld, patat gegeten, film gekeken, geknutseld en veel met elkaar gespeeld. En natuurlijk lekker geslapen. De kinderen hadden het goed naar hun zin met elkaar en zijn een gezellige groep. Zo gaan ze de volwassenen voor in het PgH2024 proces.

Met veel dank aan de leiding en alle ouders die hebben geholpen!

Uitleg over het orgel door Marelen Erdmann

Buiten op het kerkplein, verhalen uit het Grote Dierenbos, door ds. Erik van Halsema

Samen op het liturgisch centrum, op zondagochtend tijdens de viering in de Bethlehemkerk.

Zie ook https://svjmedia.nl/hilversum/1205/kinderen-overnachten-in-de-bethlehemkerk-ook-hier-kunnen-kinderen-zich-thuis-voelen/

Dat is een artikel van twee studenten journalistiek in opleiding die onze dienst hebben bijgewoond en interviews hebben gedaan.