De kerkenraad mag van de Algemene Kerkenraad gedurende de vacaturetijd voor 0,5 predikantsplaats bijstand (de omvang van de vacature) zoeken.
Op 22 mei heeft de kerkenraad besloten ds. Scheurwater een tijdelijke uitbreiding van 0,25 predikantsplaats te geven. De kerkenraad zet in op een vertrouwd gezicht in de vieringen en op continuïteit in het pastoraat.

Ds. Scheurwater is gedurende de vacaturetijd aanspreekpunt voor alles secties en zal samenwerken met alle sectiehoofden, pastorale ouderlingen en de ouderlingen die uitvaarten begeleiden. Net als in andere jaren zullen de predikanten van de Protestantse gemeente Hilversum elkaar in crisissituaties in de vacatureperiode waar mogelijk vervangen.

Over de invulling van de overige 0,25 predikantsplaats wordt nog nagedacht. De tijdelijke uitbreiding van werktijd van ds. Scheurwater gaat in op 3 juli 2017. Vanaf die datum zal zij ook op dinsdag werkzaam zijn.

Namens de kerkenraad, Paul-Dirk van Buuren