Dit seizoen wordt het geloofsgesprek gevoerd binnen alle geledingen van de wijkkerken en andere organen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH), dus ook binnen Bethlehemkerk.


De taakgroep Herijking, die deze gesprekken vanuit de PgH coƶrdineert en waarin gemeenteleden Leoni Brussaard (40, Grote Kerk), Mark Hullegie (42, niet kerkelijk gebonden), Dik Verboom (59, De Morgenster) en Linda Telleman-Reus (37, De Morgenster) zitting hebben, omschrijft het geloofsgesprek als volgt:
 
Het geloofsgesprek is een gesprek waarin je geloof ter sprake komt. Daarbij gaat het niet zozeer om een discussie, maar om een ontmoeting van hart tot hart. Een gesprek waarin mensen delen wat hen raakt, laten zien wat ze geloven en vertellen hoe ze aankijken tegen God, Jezus en de Bijbel.
 
De komende weken krijgen verschillende geledingen binnen onze wijkgemeente een uitnodiging om dit gesprek tussen november en februari binnen de eigen groep te organiseren.


De kerkenraad