Dochter Femke van de heer Jansen (Bethlehemkerk) woont in St Maarten. Zij heeft ervaren hoe de orkaan heeft huisgehouden.
Na gesprek met de diaconie (Erik Verkerk) werd overwogen een gift over te maken naar de stichting, die Femke direct heeft opgezet om buren/stadsgenoten met de wederopbouw en kleine dagelijkse dingen te steunen.
Inmiddels is de gift van € 500,- overgemaakt en kan Femke samen met haar vriend practische hulp bieden op kleine schaal!

Greet van der Maal,
Vertegenwoordigster ZWO, Diaconie Bethlehemkerk