Sectie Gijsbrecht-west heeft al sinds 5 jaar geen sectiehoofd meer. In die tijd heeft oud-sectiehoofd Gesiena van der Leij de sectie zo goed mogelijk gecoƶrdineerd. Op 19 oktober hebben Herma Bosma en ik haar hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet.
Gesiena kan het stokje nu overdragen aan Gert-Jan Jansen. Hij is bereid om voor de komende twee jaar deze sectie aan te sturen. Hartelijk welkom Gert-Jan, in het pastorale team van de Bethlehemkerk!

ds. Jetty Scheurwater