De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden in de persoon van Jack de Koster. 

Wie is Jack de Koster?

Ik ben een man van 53 jaar, getrouwd met Ria en woonachtig in Culemborg. Ons gezin is ‘samengesteld’ en er wonen twee kinderen thuis, een aantal woont bij hun moeder en er zijn ook al uitgevlogen volwassen kinderen bij. Doordat ik op veel plekken in het land gewoond en gewerkt heb kan ik niet echt zeggen waar mijn wortels liggen, wat mij na een aantal jaren op een plek van wonen weer onrustig maakt en ik eigenlijk wel weer verderop wil kijken. Toch heb ik het nu al 15 jaar uitgehouden in Culemborg, dat is nog nergens zo lang geweest. 
Jarenlang heb ik voor de landelijke Protestantse Kerk gewerkt, maar vanwege reorganisatie en het stoppen van de buitendienst van gemeenteadviseurs ben ik dat werk voor mezelf gaan doen. Dat doe ik nu alweer anderhalf jaar met veel plezier. Naast Hilversum heb ik nog veel andere opdrachten die over heel het land verspreid zijn.

Wat is jouw opdracht voor de Bethlhemkerk?

De kerkenraad van de Bethlehemkerk richt zich op de toekomst. Ze wil graag weten of en hoe ze als kerk in de wijk zichtbaar en vindbaar kan zijn en welke structuur daar het beste bij past. Mijn opdracht is om dat te onderzoeken.

20171211_jack_de_koster.jpg

Hoe ga je te werk? Welke activiteiten staan komende tijd gepland?

Ik ga voor deze opdracht met mensen in gesprek, waarbij ik de kring steeds groter maak. Ik begin bij mensen in de kern van de gemeente en werk zo naar buiten in de hoop ook mensen die een beetje of helemaal aan de rand van de gemeente leven te spreken. Er is al een aantal gesprekken geweest en er komen er nog meer. Ook zal ik een kerkdienst bijwonen om de sfeer daar te proeven en vooral om na afloop ‘gewone’ kerkmensen te spreken.

Wat is het resultaat van je opdracht? Heb je een eind datum/opleverdatum?

Eind december verwacht de kerkenraad een rapport waarin ik een richting aangeef voor de toekomst. Ik hoop dat te gaan redden.

Wanneer ben jij tevreden (met het resultaat)?

Ik vind het een eer om korte of langere tijd met een gemeente op te mogen trekken. Als zij daarna zelf verder kunnen, met opgeheven hoofd en gelovend in hun roeping, dan ben ik tevreden.

Wat kunnen wij zelf doen (voor jou)?

Als u zelf ideeën hebt over hoe de Bethlehemkerk echt een kerk van en voor de buurt kan zijn, als baken van hoop, zonder de platgetreden paden te gaan, dan kunt u dat altijd melden of aangeven dat u een gesprek(je) wilt.

Wat wil je nog (even) kwijt?

Ik heb bewondering voor de betrokkenheid op elkaar in de gemeente en de mooie gesprekken die ik tot nu toe heb gehad.