In het afgelopen jaar is in totaal 3 x een avondmaalsviering in het Stiltecentrum gehouden. Bedoeld voor mensen die niet meer (regelmatig) naar de diensten op zondag in de kerk kunnen komen en dus ook niet meer aan het Avondmaal kunnen deelnemen. Daarom is in het consistorie het idee ontstaan om een paar keer per jaar ‘s middags een korte viering o.l.v. te organiseren waarin brood en wijn worden gedeeld. Ds. Jetty Scheurwater was van harte bereid om deze verstilde vieringen voor te bereiden en te leiden.  Maria Kruithof, Reintje Hofman en Piet Zunneberg zorgden er voor dat zo nodig mensen thuis werden opgehaald en weer naar huis werden gebracht.

Na afloop van deze vieringen ontstonden er mooie ontmoetingen en gesprekken met mensen die elkaar soms heel lang niet hebben gezien. 

Het blijkt dus zeker in een behoefte te voorzien! Daarom zullen we ook in 2018 deze Avondsmaalsvieringen in het Stiltecentrum organiseren.  U hoort er volgend voorjaar meer over in Nieuwsbrieven, Rond de Bethlehemkerk, Kerkbrink en via www.bethlehemkerk.nl