Sinds het vertrek van ds. Gerard Kansen (Diependaalse kerk en Vitamine G) naar Amersfoort en de vervulling van de vacature in De Morgenster door ds. Erik van Halsema (Bethlehemwijk), bestaat er op drie plekken een predikantsvacature.

In de Algemene Kerkenraad van 27 november is uitgebreid gesproken over de manier waarop de vacatures vervuld kunnen worden. Vastgesteld is dat de vacatures de volgende omvang hebben:

  • Bethlehemkerk: 0,5 fte
  • Diependaalse kerk: 0,5 fte
  • Vitamine G: 0,5 fte


Pionieren

De vacature bij pioniersplek Vitamine G betreft een aanstelling van tijdelijke aard. Dit vloeit voort uit de overeenkomst die in het voorjaar al is gesloten.

Samenwerken
Wijkgemeente Diependaal en de Bethlehemwijk willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om één van beide vacatures binnen de huidige predikantsformatie van de PgH in te vullen. Daarnaast zoeken deze wijkgemeenten de komende twee jaar actief naar manieren om meer samen te werken en elkaar te versterken. Denk hierbij aan organisatorische taken zoals diaconie, catechese, kerkenraad, ouderensoos, pastoraat en activiteiten die samen makkelijker kunnen worden uitgevoerd dan zelfstandig.

Tijdelijke aanstellingen
Sinds half oktober is ds. G.J Wisgerhof uit Amersfoort een dag per week werkzaam als bijstand in het pastoraat in wijkgemeente Diependaal. Wisgerhof was eerder gemeentepredikant in Daarle, Bergschenhoek en Amersfoort. 

Het predikantenteam van de Bethlehemkerk heeft vanaf 1 december tijdelijk versterking gekregen in de persoon van Maarten Hameete. Hameete is sinds enkele maanden gemeentepredikant in Renswoude-Ederveen. In de Bethlehemwijk zal hij zich met name richten op de gemeenteleden tot 40 jaar. Zie www.bethlehemkerk.nl/index.php/actueel/2675-interview-met-maarten-hameete voor een interview met hem.

Lees meer op