Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018, ‘Recht door zee’, staat in het teken van vrijheid van slavernij. Dit haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Elke avond om 19:30 uur is er een gebedsbijeenkomst in een van de deelnemende kerken in Hilversum en Loosdrecht. Laten we samen bidden!

20180103_Week van Gebed 2018.png

De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Vanuit onze wijkgemeente draagt de gebedskring zorg voor de organisatie. Graag sluiten we ons aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.

Zondag 21 januari - Bidden krijgt een bijzondere plek tijdens Oecumenische viering in de Waaier.
Op deze dag begint de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. De liturgie is dit jaar ontworpen door christenen in het Caraïbisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen uit de slavernij bevrijdde. In de Cariben kennen mensen slavernij vaak uit hun eigen familiegeschiedenis. Het verhaal van de uittocht is daar heel belangrijk, tot op de dag van vandaag. Oecumenische viering in de Waaier, is een gezamenlijke viering van Emmaus-Paulus Parochie, Bethlehemkerk, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Voorgangers zijn: diaken Randy Simileer, ds. Jetty Scheurwater, ds.Willy Metzger, pastoraal werker Monika Rietveld.

Heb de vreemdeling lief, Leviticus 19: 33-34 / Mattheüs 25: 31-46

Maandag 22 januari - Vitamine G/Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138
Als een geliefd mens
Genesis 1: 26-28 / Filemon

Dinsdag 23 januari - Sypekerk, Nieuw Loosdrechtsedijk 171 Loosdrecht
Eer God met het lichaam
Exodus 3: 4-10 / 1 Korinthe 6: 9-20

StiltCentum en gebedsruimte in Bethelhemkerk is dinsdag geopend van 15 uur tot 17 uur. Een gastvrouw of gastheer zal u welkom heten en u de weg wijzen. Ook zal er gelegenheid zijn een kop koffie of thee te drinken en een gesprek aan te gaan.

Woensdag 24 januari - De Verbinding/De Schuilhof, Dalweg 8a

Hoop en herstel
Jesaja 9: 1-6 / Romeinen 12: 16-18

Donderdag 25 januari - Vrije Evangelische Gemeente, Taludweg 35a
De armen roepen
Psalm 145: 9-20 / Lucas 18: 35-43

StiltCentum en gebedsruimte in Bethelhemkerk is donderdag geopend van 10 uur tot 12 uur. Een gastvrouw of gastheer zal u welkom heten en u de weg wijzen. Ook zal er gelegenheid zijn een kop koffie of thee te drinken en een gesprek aan te gaan.

Vrijdag 26 januari - De Verbinding/Pniëlkerk, van Ghentlaan 47
Zie ook het belang van anderen
Jesaja 25: 1-9 / Filippenzen 2: 1-4

Zaterdag 27 januari - Grote Kerk, Kerkbrink 4
Gezin en kerk als familie
Exodus 2: 1-10 / Mattheüs 2: 13-15

www.weekvangebed.nl