Na de prachtige verbouwing aan de binnenkant van de kerk was er ook een wens iets te doen aan de uitstraling van het kerkplein en de nieuwe ingang van de kerk. Hiervoor is een plan gemaakt en in februari is met de uitvoering begonnen.

  • Om de ingang te accenturen komt er ‘rood pad’ in de bestrating met verlichting in de grond.
  • De buitendeuren en tussendeuren worden vervangen door deuren met glas zodat het mensen uitnodigt om de kerk binnen te komen.
  • Het verwaarloosde stukje tuin naast de klokkentoren wordt bestraat en krijgt een luchtige groene afscheiding met hedera en een overdekte fietsenstalling.
  • De vlaggenmast wordt verplaatst naar het grasveld aan de Loosdrechtseweg.
  • De bestrating van het kerkplein wordt waar nodig gerepareerd.

20180225_fietenstalling.jpgZodra het kerkplein klaar is gaan we kijken hoe we het e.e.a. verder kunnen aankleden.

De eerste resultaten zijn al zichtbaar nu de overdekte fietsenstalling is verplaatst. Zodra het weer het toelaat gaat het werk buiten weer verder. Voor de zomer moet alles klaar zijn.

De kerkrentmeesters van de Bethlehemkerk, februari 2018