Op maandag 19 maart a.s. is er weer een Heilig Avondsmaalsviering in het Stiltecentrum o.l.v. ds. Jetty Scheurwater. De viering begint om 14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we samen koffie of thee aan de leestafel.

Wilt u voor deze viering opgehaald of na afloop weer thuisgebracht worden?

U kunt contact opnemen met Maria Kruithof.