In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.

‘Een goed gesprek’ is het thema van de startzondag in de Bethlehemkerk dit jaar. De dienstenorganisatie levert suggesties voor de dienst op startzondag, en voor een programma na de dienst. Daar worden verschillende werkvormen voor aangeleverd, eenvoudig uit te voeren. Voor sommige werkvormen is een korte voorbereiding vereist. Aan kinderen, jongeren en het gesprek tussen de generaties is ook gedacht.

De komende periode wordt door de programmacommissie, startzondagcommisie (met de aantredende en aftredende ambtsdragers) en kerkenraad verder nagedacht over de invulling van het startweekend van de Bethlehemkerk. Is er weer een BBQ voor de hele buurt? Verplaatsen van de fietsenstalling en verbeteren van de zichtbaarheid van de ingang geeft hiervoor ook weer nieuwe kansen. Welke activiteiten horen nog meer in het startweekend thuis?

Hieronder materiaal zoals dat landelijk beschikbaar is gesteld. Komende tijd gaan we een keuze maken. Heb je zelf ideeën, aarzel dan niet en deel ze met ons!

Extra materiaal

Bijvoorbeeld voor het gesprek aan de maaltijd, met de buren, of voor het gesprek over Jezus. Ook zijn er twee werkvormen om in gesprek te komen met mensen met een migratieachtergrond. Een voor als er in de gemeente al contacten zijn tussen gemeenteleden en migranten, en een voor als er nog geen of weinig contacten zijn.

In het materiaal is volop aandacht voor het geloofsgesprek. Omdat je niet ‘zomaar’ praat over dat wat diep zit en je leven raakt, zijn er enkele richtlijnen voor het geloofsgesprek opgenomen. Hoe vind je woorden, en hoe oefen je dat? Het geloofsgesprek is afgelopen jaar in Hilversum gevoerd om zo de verbondenheid in de gemeente én tussen de verschillende PgH gemeentes vorm te geven vanuit de Algemene Kerkenraad Hilversum (AK) geiniteerde project Kerk2025 (zie verderop op onze website voor meer informatie). Er komt dit jaar een vervolg op het geloofsgesprek!

Komende tijd gaan we het jaarthema verder uitwerken en beoordelen welk materiaal we in Hilversum gaan inzetten. Een update is te lezen in de Nieuwsbrief of hier op onze website van de Bethelhemkerk.

Kijk hier voor het gehele aanbod.