Als we namens de Bethlehemkerk op pad gaan als pastoraal medewerker of ouderling hopen we op een goed gesprek. Maar wanneer vinden we een gesprek goed? Moeten we veel van de Bijbel weten, of van gesprekstechnieken? Wat is er nodig voor een goed gesprek, en kun je daar beter in worden?

Dit is de insteek van geestelijk verzorger Margriet van der Kooi op de landelijke pastorale dag op zaterdag 26 mei a.s. Ze spreekt er in haar inleiding over én houdt er een praktische workshop over. 
‘Een goed gesprek’ staat centraal op deze dag. In het pastoraat zoeken we goede gesprekken. Het gaat dan in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Het gaat om wat mensen bezighoudt, hoe ze in het leven staan, wat hen raakt, wat ze geloven en hopen.

De landelijke pastorale dag helpt de ‘goede gesprekken' te verkennen. Gesprekken in allerlei situaties, ook met mensen die niet betrokken zijn bij de kerk. Hoe komen we met mensen in gesprek? Hoe voeren we het gesprek? En wat nemen we zelf mee aan bagage?
Ook Claartje Kruijff, onder meer predikant en theoloog des vaderlands, houdt een inleiding op de pastorale dag. Zij belicht het thema vanuit haar ervaring als werker met mensen binnen én buiten de kerk. Daarnaast is er een ruim aanbod van workshops in drie rondes, met bekende namen als Marinus van den Berg en Rebecca Onderstal, gericht op de pastorale praktijk.

Praktische gegevens

De dag wordt gehouden op zaterdag 26 mei van 10.00 tot 16.00 uur in Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hier vindt u alle informatie.

De Landelijke Pastorale Dag is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk en het Ouderlingenblad.