De twee Ionavieringen die op zondag 15 april en zondag 3 juni j.l. zijn georganiseerd door de groep Bethlehemwijkers die vorig jaar een week deel hebben uitgemaakt van de Iona Community, zijn heel positief gewaardeerd.

Ook op zondag 3 juni was er veel belangstelling voor deze viering in de Bethlehemkerk,  die dit keer als thema had: “God in alles en allen”; over de heelheid van de schepping en onze verantwoordelijkheid. 

Er werd enthousiast gezongen o.l.v. Marlene Erdmann m.m.v. Dianne Heijstee, piano.

Het scheppingsverhaal werd verteld aan de hand van typische Ionatekst, waarin de humor niet ontbrak.  Psalm 8 is gelezen uit de Bijbel in gewone taal. Mooie (gebeds-)teksten completeerden het geheel.

Na afloop van de viering werd onder het genot van een vegetarische maaltijd nagepraat en spraken de aanwezigen (deels uit de Bethlehemkerk, maar ook uit andere geloofsgemeenschappen) de hoop uit op een vervolg.

De voorbereidingsgroep gaat in juni kijken of er ook volgend seizoen Ionavieringen in de Bethlehemkerk kunnen worden georganiseerd. Wij houden u op de hoogte!