Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van maandag 28 mei 2018

  • Jaarthema seizoen 2018/2019 wordt: ‘een goed gesprek’: de kerkenraad is blij en enthousiast over de plannen in relatie met dit thema van Jetty en Maarten voor het komende seizoen. In de volgende editie van Rond de Bethlehemkerk zal een compleet overzicht worden gepubliceerd.
  • Zondag 16 september is onze Startzondag. In de dienst van deze zondag worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Zodra alle nieuwe ambtsdragers bekend zijn, worden hun namen bekend gemaakt.
  • Op zondag 30 september a.s. zal er een bovenwijkse dienst plaatsvinden in de Morgenster, met de kerken uit de andere wijken om de vreugdevolle intrededienst van de jongerenwerker Renate Japenga mee te maken. De wijkkerkenraad ondersteunt de Algemene Kerkenraad om deze gezamenlijke dienst op deze manier, met en voor alle generaties, te laten plaatsvinden. Er zal deze zondag geen dienst in de Bethlehemkerk zijn, waarmee we als wijkgemeente onze verbinding willen tonen met de bevestiging van Renate. De Morgensterkerk heeft geen beeldverbinding, maar is wel aangesloten op de reguliere luisterdienst! 
  • Op zaterdag 13 oktober a.s. gaat de wijkkerkenraad zich bezinnen over de aanbevelingen vanuit het rapport van Jack de Koster.


Bonny Rem-Veldstra,

Scriba Bethlehemkerk.