Buurtzaterdag 

Op zaterdag 15 september was in samenwerking  met diverse organisaties in Hilversum Zuid de langste pannenkoekentafel van Hilversum. In overleg met buurtcoƶrdinator Ute Hoogeveen is dit evenement rond de Bethlehemkerk georganiseerd. 

20180915 pannenkoektafel

Startzondag 2018

Afgelopen zondag, startzondag, 16 september, zijn Bonny Rem en CornƩ van Zandwijk bevestigd als ouderling. Bonny voor het scribaat en CornƩ als kerkrentmeester.

In deze dienst  namen Anneke Schippers, Els Verkerk en Irene Muller afscheid als ambtsdragers. In deze dienst zijn: Paul-Dirk van Buuren, Annette van Vliet, Frank Beukers, Maria Kruithof, Kees Schipper, Nanda Ego en Herma Bosma herbevestigd.

20180916 startzondag2018

Na afloop van de dienst  is het nieuwe jaarthema ā€œeen goed gesprekā€  verder geĆÆntroduceerd. We hebben deze feestelijke startzondag af gesloten met een lunch waarvoor iedereen van harte was uitgenodigd!

20180916 Een goed gesprek