Hebreeën 13:2: “hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.”

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Zo’n kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien, zoals in een pleeggezin. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig!

Er zijn landelijk, ook in Gooi en Vechtstreek, alleen te weinig pleegouders/ pleeggezinnen om kinderen op te kunnen vangen die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. 

Pleegouder zijn, wat houdt dat in?

Als pleegouder kunt u het verschil maken in het leven van een kind. U  zorgt ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige gezinssituatie. U biedt veiligheid en een tijdelijk thuis. Pleegouder zijn kan in verschillende vormen. Soms is dat 1 weekend per maand, een vakantie, misschien een jaar of langdurig. Wanneer mogelijk gaat het kind terug naar eigen ouders. Maar het kan ook zijn dat het kind bij het pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over pleegouderschap? Denkt u er over om pleegouder te worden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 29 november van 19.30-21.00 uur in Bussum.

Op www.pleegoudergv.nl vindt u meer informatie en kunt u zich te melden.

Voor algemene (landelijke) informatie over pleegzorg en pleegouders, ga naar www.supergewonemensengezocht.nl