Het communicatieplatform houdt een enquête onder de leden van de PgH om de ervaring met en de behoefte aan communicatie(middelen) te onderzoeken.
Vanaf zondag 18 november tot het eind van het jaar liggen daarvoor invulformulieren in de hal van de kerk, samen met een inzameldoos.
Het zou fijn zijn als u dat in groten getale doet, zodat we de communicatie nog beter kunnen afstemmen op de wensen van de leden.

Digitaal invullen
U kunt de enquête ook digitaal invullen via https://nl.surveymonkey.com/r/NSBDKX2

Hulp bij invullen
Op zondag 18 november is er tijdens het koffiedrinken voor gemeenteleden ook de mogelijkheid om de enquête in te vullen.

20181114 Blikjes communicatie