Op zondag 2 december is de Advent begonnen: mensen gaan op weg naar Kerst - het feest dat mensen oproept om samen te komen en te vieren dat er iemand naar hen toekomt: het kind Jezus, leven, God zelf.

Boodschap van hoop

Zaterdag 1 december hielden we onze jaarlijkse najaarsactie voor de Voedselbank (resultaat 250 kratten, 500 kilo aardappelen en 645 euro) en vrijdag 7 december is er een audio-lezing van Jan Bruin: ‘Met Bach onderweg naar Kerst’.Op dinsdag 11 december vertonen we twee keer de film The Nativity Story ‘s middags in de Waaier, ‘s avonds in de Bethlehemkerk met aansluitend een goed gesprek o.l.v. ds. Jetty Scheurwater en diaken Randy Simileer. Op zondag 16 december is voor de derde keer de Kerstwandeling door Hilversum Zuid  voor jong en oud. Dinsdag 18 december een speciale Kerstviering voor senioren. Op Kerstavond is er een sing in en een kerstviering. Op Eerste Kerstdag een musical van en door kinderen.

Het is ontroerend en indrukwekkend hoe de boodschap van hoop mensen weet te inspireren...

Genesis 1: 1-5

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over
de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: Er moet licht komen en er was licht.

God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis.
Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Licht: het is één van de eerste woorden die in de Bijbel klinken.
Voordat God begint aan de rest van zijn scheppingswerk,
roept hij eerst het licht tot leven.
Vanaf het begin is wel duidelijk dat licht geen vanzelfsprekendheid is.
Waar licht is, is ook duisternis.
Een hele scheppingsdag staat in het teken van de scheiding tussen
‘dag’ en ‘nacht’.

Waar denk jij aan bij de begrippen ‘licht’ en ‘duisternis’ en ‘dag’ en ‘nacht’?

Hebben die begrippen voor jou ook iets met Advent te maken?

Uit: Adventskalender: ‘Het wordt licht’ – Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 9 december is het Tweede Advent, de diaconie heeft dan weer een speciaal doel, klik hier.