Er is vanuit de beroepingscommissie geen nieuws te vermelden over de voortgang in de sollicitatieprocedure voor een nieuwe parttime predikant.

De wijkkerkenraad zal in december niet vergaderen en weer bij elkaar komen op maandag 21 januari 2019.

Het moderamen zal kort vergaderen op maandag 7 januari 2019.

 

Namens de Kerkenraad wens ik u en ons allen gezegende dagen toe.

Bonny Rem-Veldstra,

Scriba Bethlehemkerk.