Als protestantse gemeente een cantatedienst houden of een Bachconcert organiseren? Meer weten over lutherse tradities? Via de Solidariteitskas kan hiervoor subsidie worden aangevraagd. Zowel plaatselijke als regionale projecten komen in aanmerking op basis van gemeenten voor gemeenten.

Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland kunnen een aanvraag indienen voor het starten van een projecten waardoor de lutherse traditie wordt bewaard en ingebracht in het geheel van de kerk. Sinds 2009 is hiervoor via de Solidariteitskas geld beschikbaar. Dat kan via de commissie BILT (Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie), onderdeel van de commissie Steunverlening, die de Solidariteitskas beheert.

Dubbel gebed
Elementen zoals Bachmuziek, cantatediensten en de biecht zijn onderdelen die in de lutherse traditie sterk leven. Horst Oosterveer, voorzitter van de commissie BILT, merkt dat er nog best een stuk onbekendheid is over lutherse gebruiken. ¨We vinden het belangrijk dat protestantse gemeenten er bekend mee raken.´ Kerkmuziek is een hoogtepunt voor lutheranen: gezang is een dubbel gebed. ´Het organiseren van Bachconcerten, Bachcantates en extra ondersteuning van diensten met muziek komen allen in aanmerking voor subsidie van onze commissie´, vertelt Oosterveer.

Eén geheel als kerk
Het bewaren van de lutherse traditie is een waardevolle zaak, aldus Oosterveer: ¨Bewaren betekent voor ons dat je iets op handen moet dragen en er kennis van moet kunnen nemen.¨ Zo vroeg de Evangelisch-Lutherse gemeente in Den Haag dit jaar subsidie aan voor het houden van een cantatedienst op Hervormingsdag. Het gaf hen de gelegenheid het vuur van de reformatie levend te houden en naast eigen gemeenteleden ook inwoners van Den Haag hierin te laten delen. ´De commissie hoopt dat projectaanvragen van niet-lutherse gemeenten zullen toenemen en probeert dat ook zo actief mogelijk te stimuleren.´ aldus Oosterveer, ´als kerk zijn we één geheel zijn en daarom is het belangrijk dat we afweten van elkaars tradities en gebruiken.´

Hulp bij aanvraag
Soms kan het lastig zijn om een projectplan voor een subsidie-aanvraag op te stellen. Als een gemeente iets wil doen met of meer wil weten over de Lutherse traditie, kunnen zij de hulp van een deskundige inroepen. ´Er is een bedrag van €1500,- per project beschikbaar om een externe adviseur in te huren,´ vertelt Oosterveer. ´die gemeenten kan bijstaan in hun subsidie-aanvraag.´

Voor allerlei andere projecten die aan de doelstellingen van de commissie BILT voldoen (dus niet het reguliere gemeentewerk), ook waarbij hulp van een externe noodzakelijk of gewenst is, kan een gewone subsidiebijdrage aan de commissie worden voorgelegd. Indien de hulp van een externe wordt ingeroepen dient ook hierbij een offerte aan de aanvraag te worden toegevoegd.

Meer informatie
Verdere informatie over het aanvragen van subsidie en de voorwaarden hiervoor zijn te lezen in: ´Subsidie: kaders en voorwaarden´. De subsidie is aan te vragen via Formulier subsidieverzoek bij de commissie Lutherse Traditie.

Download hier het aanvraagformulier subsidieverzoek voor de ondersteuning bij projectontwikkeling in het kader van het bewaren en inbrengen van de lutherse traditie in de Protestantse Kerk in Nederland.

Overgenomen van de website www.protestantsekerk.nl