Een dag voor de geplande avond (21 november j.l.) moest het programma over ‘Voltooid leven’ werden afgezegd door persoonlijke omstandigheden van 2 van de 3 sprekers.

In overleg met hen is nu een nieuwe datum afgesproken:

WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019

20.00 uur in de Bethlehemkerk

AVOND OVER VOLTOOID LEVEN

Geestelijk verzorgers Christiaan Boers en Lia Jansen (Hilverzorg) zullen - samen met Marco Loffredo, specialist ouderengeneeskunde - spreken over het thema: “Voltooid leven”.

Dit thema roept heel diverse emoties op. Iedereen heeft er wel een mening over.

Graag willen we ons laten informeren over feiten en dilemma’s door professionals Voor de pauze zullen de drie sprekers, elk vanuit hun eigen expertise, het begrip ‘voltooid leven´ beschrijven.

Na de pauze is er gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen.

De aard van het thema vraagt om rust en een veilige omgeving. Daarom gaat de uitnodiging voor deze avond uit naar alleen leden van de Bethlehemkerk.

Belangstellende gemeenteleden kunnen wel iemand meenemen met wie ze over het levenseinde willen praten.

Gespreksleiding: ds. Jetty Scheurwater