Vrijdag 11 januari 2019 zal ds. Jetty Scheurwater voorgaan in Buurt- en Kerkhuis Bethel te Den Haag tezamen met ds. Jurjen Zeilstra. Een voortdurende viering is daar gaande om een Armeense familie kerkasiel te verlenen en te ondersteunen in een zeer onzekere tijd. De familie wordt rust en veiligheid geboden op deze manier en er wordt tijd gewonnen voor gesprekken met de overheid over een humane oplossing voor de kinderen.

Iedere predikant is uitgenodigd om een keer voor te gaan in deze kerkdienst die al meer dan 1000 uur duurt. Van harte ondersteunt het moderamen Jetty in haar al eerder genomen besluit om op persoonlijke titel voor te gaan in deze viering.

Het adres van Buurt-en-kerkhuis Bethel is: Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag.  (niet te verwarren met de Bethelkerk in Scheveningen). Ds. Jetty Scheurwater en ds. Jurjen Zeilstra zullen vrijdag 11 januari tussen 20.00u tot 24.00 u. voorgaan. We zijn allen van harte uitgenodigd om deze vieringen bij te wonen of om de actie financieel te ondersteunen.

Zie ook de site van de Bethlehemkerk m.b.t mededelingen over de viering op zondag 13 janauri 'Groene Kerk' en klik hier voor onze reactie op de Nashville verklaring.

Bonny Rem-Veldstra,

Scriba Bethlehemkerk.