Beste gemeente,

Het nieuwe jaar is begonnen en ook nu zijn er bovenwijkse activiteiten voor jongeren. Sommige zijn nieuw en andere zijn al bekend in een van de wijkgemeentes, maar gaan we nu gezamenlijk doen. Het is mooi om anderen mee te mogen nemen in je traditie.

Bijvoorbeeld de tienerviering op 27 januari in de Regenboog. Dit is een viering door twintigers voor tieners. Zo’n 14 jaar geleden ontstaan in de Morgenster. Het is anders dan een tienerdienst omdat de jongeren gelijk beginnen in de Witte Kamer en er op een laagdrempelige, open manier geëxperimenteerd wordt met rituelen. Het aansteken van een Paaskaars, muziek luisteren, een discussie, samen delen waar je mee bezig bent geweest afgelopen week, een kaarsje aansteken en een zegenbede.

In de veertigdagentijd is er het tweede blok gezamenlijke catechese voor de jongeren van de Regenboogkerk, Bethlehemkerk en Morgenster. Dit keer zal de catechese plaatsvinden in de Bethlehemkerk en het zal gegeven worden door de jeugdleiding van de drie wijkgemeenten. Ikzelf zal er weer elke keer bij zijn. Dit blok catechese sluiten we af met het Vastenweekend naar de traditie van de Regenboogkerk op 12 en 13 april. Verdere informatie zal nog volgen via de Kerkbrink, nieuwsbrief en mail.

In de Kerkbrink kunt u lezen over nog een aantal andere activiteiten. Zoals Sirkelslag (1 februari 19:15-22:00), een spannend, interactief spel voor jongeren georganiseerd door JOP (protestants jeugdwerk), verbonden via internet voor de opdrachten die je samen in de eigen kerk doet. Alle jongeren van de Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk kunnen zich aanmelden tot 29 januari in de appgroep van hun jongerengroep.

Ik wens jullie allemaal een heel fijn 2019 met veel licht, liefde en inspiratie.

Renate Japenga,

Jeugdwerker Protestantse gemeente Hilversum