‘Een goed gesprek’ is wat we dit seizoen als thema in onze gemeente gebruiken.

Er zijn zoveel onderwerpen waar we met elkaar ‘een goed gesprek’ over kunnen hebben, maar over geld ? Mocht het er van komen dan kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens om uw mening te vormen.

Hoe is de financiële positie van de Protestantse Gemeente Hilversum?

Voor het jaar 2019 is een tekort begroot van € 98.000. Gelukkig kunnen we ons dat veroorloven omdat we een groot vermogen hebben. Zorgelijk is het wel omdat de verwachting is dat de dalende trend in de opbrengsten zich zal voortzetten, en dat de kosten zullen blijven stijgen, gewoon omdat alles duurder wordt. De tekorten zullen dus in omvang toenemen en ons vermogen steeds harder afnemen.

Natuurlijk zullen, daar waar mogelijk, maatregelen worden genomen om dit proces te vertragen.

Hoe is de financiële positie van onze wijkgemeente?

Voor de inkomsten doen wij  ook dit jaar weer een beroep op u om via de actie Kerkbalans het begrote bedrag voor onze wijk van €140.000 bij elkaar te brengen.

Op de achterzijde ziet u een schema met de opbrengsten en kosten van onze wijk.

Hieruit kunt u concluderen dat de opbrengsten €  10.000 te laag zijn om alle kosten te betalen. Daarvan gaat € 8.000 t.l.v. het PGH-vermogen en € 2.000 t.l.v. ons wijkvermogen.

Als we met z’n allen gemiddeld, ieder naar zijn of haar mogelijkheden, dit jaar iets meer gaan betalen (bijv. € 25,--) dan afgelopen jaar, zal ons tekort nagenoeg nihil zijn. Hoe mooi zou het zijn als we dat met z’n allen kunnen realiseren. Hebt u dan ‘een goed gesprek’ over geld dan kunt u zeggen dat u de kerk een behaaglijk gebouw, een hartverwarmende predikant en een warm hart toedraagt en daarom uw verantwoordelijkheid heeft genomen bij de toezegging van uw jaarlijkse bijdrage.

Met vertrouwen zie ik uw toezegging tegemoet,

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters

Peter den Uil, penningmeester Bethlehemkerk