Op woensdag 30 januari vindt de vijfde avond van dit seizoen plaats van het Bijbelcafé in de Openbare Bibliotheek Hilversum (’s Gravelandseweg 55). Deze avond gaat over levenswijsheid in de bijbel. De boeken Job, Spreuken, Prediker, Hooglied en Daniël komen aan de orde en worden onderling door Jurjen Zeilstra in verband gebracht en geïllustreerd. De tweede helft van de avond is er, zoals gebruikelijk gelegenheid in kleine groepen door te praten aan de hand van enkele stellingen in de caféhoek van de bibliotheek. Op woensdag 13 februari wordt het thema Ambassadeurs van de Allerhoogste ingeleid door ds. Erik van Halsema. Het zal dan gaan over engelen, hun taak en hun boodschap. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie op www.bijbelcafe.nl