De e-mail of papieren uitnodiging om uw financiële bijdrage voor dit jaar kenbaar te maken ontvangt u een dezer dagen.

Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn voor elkaar en onze omgeving. Uw steun en betrokkenheid zijn daarbij van wezenlijk belang.

In de begeleidende brief, kunt u lezen dat wij als wijk een tekort verwachten van € 10.000.

Misschien kunnen we dat voorkomen als we allemaal iets meer proberen bij te dragen dan vorig jaar !

Doet u mee ? Klik hier voor de brief met toelichting.

 

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters

Peter den Uil, penningmeester Bethlehemkerk