Zeker 429 doden door tsunami Indonesische eilanden Java en Sumatra

In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 429 mensen omgekomen door een tsunami. Deskundigen van aardbevingen zagen het niet aankomen. Zeker 1485 anderen raakten gewond en er worden volgens officiële cijfers nog 145 mensen vermist. De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog stijgt. Via lokale kerken verleent Kerk in Actie de eerste noodzakelijke hulp. Henriette Nieuwenhuis is sinds 2011 namens Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid-Sumatra. Ze roept ons op tot gebed:

Almachtige God,
U hebt deze wereld in Uw hand
We vertrouwen de slachtoffers van het natuurgeweld in zuid-Lampung en west-Java aan Uw handen toe
Ontfermt U zich over hen

Licht van de wereld,
We bidden dat GKSBS dominees, ds. Erik en ds. Samuël, hun licht laten schijnen voor de mensen die ze ontmoeten in het rampgebied
Geef hen wijsheid om op het juiste moment te spreken en te zwijgen
Ontfermt U zich over hen

Ontfermt U zich over ons allen
Als we te midden van dood, chaos en natuurgeweld Uw stem proberen te verstaan
Om Jezus wil, amen

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/12/gebed-voor-slachtoffers-tsunami-java-en-sumatra

Bid ook mee