Op 11 januari 2019 ben ik op persoonlijke titel voorgegaan in een tweetal uren van de doorlopende viering in de Bethelkapel in Den Haag in het kader van het kerkasiel van de familie Tamrazyan. De organisatie van deze viering heeft zich tot doel gesteld de familie en de overheid, tijd, rust en ruimte te geven om tot een (gezamenlijk) besluit te komen. Op de website van het kerkasiel staat: “Een kerkasiel is nooit oneindig. We creëren dus geen vrijstaat of iets dergelijks. Het is een tijdelijk middel om een probleem onder de aandacht te brengen”. Het zijn woorden van Theo Hettema van de Protestantse Kerk.

De viering in een buurthuis, waar anderen al lof zingen, bidden, lezen en danken, als je zelf binnen komt, is een bijzondere ervaring. Het gewone is ongewoon. Beurtelings hebben Jurjen Zeilstra en ik de dienst van 20.00u tot 24.00u voortgezet. Voor mijn inbreng in deze ongewone viering vond ik vooral inspiratie bij de spiritualiteit van Iona en dan vooral de leefregel ‘Inzet voor gerechtigheid en vrede, heelheid en verzoening daar waar we wonen, in de samenleving en in de hele schepping’. Het was fijn dat verschillende muzikanten, een zangeres en andere gemeenteleden bereid waren om mee te gaan en mee te doen. Allemaal op persoonlijke titel, maar verbonden in onze gezamenlijke betrokkenheid bij problematische situaties die ontstaan in de procedure van asielaanvragen van minderjarigen.

Laat één ding duidelijk zijn: ik ben niet voorgegaan om de overheid te kapittelen, maar om in het duivelse dilemma van zorg om minderjarige kinderen die dreigen te worden uitgezet en betrokkenheid bij de verantwoordelijkheid van de overheid om de wet te handhaven, de lofzang gaande te houden en voor te gaan in het gebed om de humaniteit hoog te houden.

Graag bedank ik ook de gemeenteleden die niet mee konden of wilden gaan, maar die zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, bidden om wijsheid voor ouders en bestuurders en voor veiligheid van en toekomstperspectief voor de kinderen in de asielprocedure.

De continue viering in de Bethelkapel heeft er toe geleid dat ook het CDA een versoepeling van het kinderpardon wil. Drie van de vier regeringspartijen dringen er bij staatssecretaris Mark Harbers op aan dat de zaken van de naar schatting 400 kinderen die buiten het kinderpardon vallen opnieuw worden bekeken.

Zolang de diensten in de Bethelkapel duren heb ik toegezegd weer bijdrage te zullen leveren.

Samen met de andere leden van de Ionagroep uit Zeist zal ik voorgaan op zaterdag 9 februari van 11.00-14.00 uur. Wilt u, wil jij het gebed gaande houden?

Ds. Jetty Scheurwater

 

Klik hier voor het verslag van 11 januari 2019