De planning voor de vier ontmoetingsmiddagen is dit jaar als volgt:

  • Zondag 10 februari - sectie Kerkelanden
  • Zondag 24 februari - secties Gijsbrecht West en Staatsliedenkwartier
  • Zondag  3 maart      - sectie Buitenwijkers
  • Zondag 17 maart     - sectie Zeeheldenkwartier

De bijeenkomsten beginnen na de diensten en het gezamenlijke koffiedrinken op zondagmorgen om 11.45 uur.

Naar aanleiding van ons jaarthema zullen we goede gesprekken voeren over ‘Kerk en buurt’ en ‘Groen denken in de kerk’.

We sluiten de ontmoetingsmiddagen af met een gezamenlijke lunch.

Alle gemeenteleden krijgen tijdig een uitnodiging.

Mocht u op de ontmoetingsmiddag voor de sectie waar u bij hoort niet in de gelegenheid zijn dan bent u ook van harte welkom op één van de andere ontmoetingsmiddagen!

Herma Bosma, pastoraal ouderling