Kerk en buurt

De leden van de kerkenraad hebben op maandag 21 januari j.l. met elkaar gesproken over één van de onderwerpen die aan de orde is gekomen op onze bezinningsdag in oktober 2018: hoe willen we kerk-zijn in en met onze wijk, in onze omgeving?

De wens om betekenisvol kerk te zijn voor onze wijk, zoals verwoord in onze beleidsnota, roept vragen op die uitnodigen tot een intensieve uitwisseling met elkaar. Want waarom willen wij betekenisvol kerk-zijn, hoe zit het met onze motivaties hiervoor? Wij nemen u graag mee in deze zoektocht.

De ontmoetingsmiddagen
voor de secties worden momenteel voorbereid. Alle leden krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van de samenkomst van uw eigen (of andere) sectie. We zien uit naar de ontmoetingen met elkaar en naar de goede gesprekken over kerk-zijn in en met de buurt en over groen denken in de kerk.

Medewerkers
Het blijft een uitdaging om voor de vele mooie taken in en rondom onze kerkelijke gemeente mensen te vinden. Dat weten we allemaal. En graag laten we vele zinvolle activiteiten doorgaan, maar laten we wellicht andere activiteiten los en initiëren we nieuwe indien mogelijk. Met andere woorden: helpende handen, luisterende oren en meedenkers zijn altijd welkom. Dus heeft u een aantal uren beschikbaar voor een activiteit en/of een ambt dan horen we dat graag van u.

 

Namens de wijkkerkenraad Bethlehemkerk
Bonny Rem-Veldstra, scriba