Bent u betrokken bij het pastoraat in uw gemeente? Bezoek dan de landelijke pastorale dag op zaterdag 6 april. De kerk kan voor haar pastoraat niet zonder ouderlingen en bezoekmedewerkers, voor hen is deze dag. Het thema van deze dag is: eenzaamheid.

Kerkelijke vrijwilligers die betrokken zijn bij het pastoraat als ouderling of bezoekmedewerker kunnen goed geholpen worden met nieuwe kennis en vaardigheden, om bij te blijven in een veranderende kerk en samenleving. Voor hen is er de landelijke pastorale dag.

De kerk is bij uitstek de plaats waar mensen omzien naar elkaar. En dat is misschien wel het kostbaarste dat de kerk te bieden heeft: tijd en ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten. Geloofsgemeenschappen geven daar aandacht aan in hun pastoraat.

Omdat de kerk en de samenleving veranderen, zijn er ook verschuivingen in de wijze waarop het pastoraat vormgegeven wordt. Er zijn bijvoorbeeld minder jongeren en meer ouderen in de kerk, er is een kleinere groep mensen beschikbaar voor het pastoraat, en de samenleving vraagt om andere vormen van aandacht en nabijheid dan voorheen.

De landelijke pastorale dag wordt jaarlijks georganiseerd om werkers in het pastoraat te informeren en inspireren met nieuwe kennis en vaardigheden.  

Thema: eenzaamheid

Dit jaar vindt de landelijke pastorale dag plaats op zaterdag 6 april in Woerden. Het thema is ‘Ken je mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding’. Eenzaamheid is een gemis aan echt contact, aan verbondenheid met andere mensen. Het komt voor bij mensen van alle leeftijden en achtergronden. Tien procent van de bevolking ervaart het als dagelijkse last.

Ook als kerk hebben we te maken met mensen die eenzaam zijn. In navolging van het goede verhaal van Jezus die mensen opzocht die door de samenleving werden genegeerd, kan de kerk een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de kerk.

Programma

In het ochtendprogramma spreekt prof. dr. Anja Machielse, onder meer lid van de wetenschappelijke adviescommissie ‘Een tegen Eenzaamheid’, over achtergronden en verschijningsvormen van eenzaamheid, over verbindingen leggen tussen mensen en het draaglijk maken van eenzaamheid. Vervolgens is er een panelgesprek met haar, dr. Gerine Lodder die onderzoek deed naar eenzaamheid onder jongeren, en gemeentepredikant ds. Erica Hoebe-de Waard. Daarna is er een ruim aanbod aan workshops voor achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen.

  • inloop vanaf 9.30 uur
  • 10.00 uur opening
  • 10.15 - 10.45 uur inleiding prof. dr. Anja Machielse
  • 10.50 - 11.30 uur paneldiscussie o.l.v. Bart van Noord
  • 11.45 - 12.45 uur eerste workshopronde*
  • 12.45 - 14.00 uur pauze en lunch
  • 12.45 - 15.00 uur markt
  • 14.00 - 15.00 uur tweede workshopronde*
  • 15.15 - 15.45 uur afsluiting

Bekijk hier alle workshops

Aanmelden

De dag vindt plaats op zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur in het Kalsbeek College (locatie Bredius), Burgemeester H.G. van Kempensingel 23 in Woerden. Bij aanmelding maakt u gelijk een keuze voor de workshops die u wilt volgen. De kosten voor de dag zijn €30,00 (inclusief lunch en koffie/thee).

De landelijke pastorale dag is een initiatief van de Protestantse Kerk en het Ouderlingenblad.