Maandag 11 februari is de laatste reguliere weekopening op maandagmorgen in Zuiderheide gevierd.

Eind januari j.l. zijn een groot aantal bewoners van Zuiderheide onder wie ook gemeenteleden van de Bethlehemkerk verhuisd, naar gebouw Alba.

Er waren 4 teams van 2 vrijwilligers, ook van de Bethlehemkerk, die iedereen die de weekopening wilde bijwonen op hun kamer ophaalden en na afloop van de viering weer terugbrachten. Voor de vrijwilligers betekende de verhuizing naar een ander gebouw van een deel van het totale aantal bewoners in Zuiderheide,  dat er niet twee, maar minimaal 4 mensen per keer nodig zouden zijn.  Voor een aantal van hen bleek dit fysiek veel te zwaar.  Het gebouw Alba heeft geen directe/ overdekte verbinding met het ‘oude’ Zuiderheide. Vaak kwetsbare bewoners moesten in zware rolstoelen door weer en wind.  Na afloop van de viering op 11 februari j.l. moest daarom het besluit worden genomen met de weekopeningen te stoppen.  Hoe spijtig dit ook is voor de mensen in Zuiderheide, Alba en de aanleunwoningen in de van Ghent- en van Speyklaan.

Niet alleen op maandagmorgen, ook op bijzondere feestdagen werden vieringen georganiseerd. 

De viering op Witte Donderdag (18 april a.s.) gaat wel door. Deze dienst – waarin ook de Maaltijd van de Heer wordt gevierd - begint om 15.30 uur in het Restaurant van Zuiderheide. Daar wordt op dinsdag 23 april a.s. om 19.00 uur de Paasviering gehouden.

Voor beide vieringen o.l.v. geestelijk verzorger van Zuiderheide, ds. Herman Molenaar, zijn inmiddels voldoende vrijwilligers beschikbaar. Ook Albert Rozema, al 40 jaar bijna elke week de vaste organist.

Na de viering op 23 april a.s.  komt er dus een einde aan een lange reeks van vieringen in Zuiderheide.

Herma Bosma

Sectiehoofd a.i. Zuiderheide