Op woensdag 6 februari jl. waren er – ondanks het slechte weer - maar liefst 40 belangstellenden voor de avond over ‘Voltooid leven?’ naar de Bethlehemkerk gekomen.

Lia Jansen (Hilverzorg, geestelijk verzorger voor levensvragen en spiritualiteit) verzorgde samen met Ella v.d. Lof (arts ouderengeneeskunde) een informatieve inleiding over euthanasie, palliatieve sedatie en de vragen die bij het begrip ‘Voltooid leven’ verder aan de orde komen.
Laatstgenoemde was bereid om op korte termijn in te vallen voor Christiaan Boers (geestelijk verzorger Hilverzorg en Hospice Kajan) en specialist ouderen-geneeskunde Marco Loffredo. Beiden moesten opnieuw - net als op 21 november 2018 - wegens familieomstandigheden afzeggen.

Na de pauze was er op 6 februari j.l. gelegenheid in te gaan op vragen, maar gezien het grote aantal aanwezigen kon er eigenlijk alleen op algemene opmerkingen worden ingegaan.
Daarom is besloten om twee gespreksmiddagen over ‘Voltooid leven” te plannen en wel op maandag 13 mei en op maandag 3 juni a.s. van 15.00-16.30 uur in de Bethlehemkerk o.l.v. ds. Jetty Scheurwater.
Meer info volgt t.z.t. in o.a. deze nieuwsbrief.