Nadat vorig jaar het programma voor de avond op vrijdag 22 maart a.s. in grote lijnen door Tom Rijken (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap) en Jetty Scheurwater was ingevuld, heeft laatstgenoemde de van Hasseltschool en de Savornin Lohmanschool benaderd om mee te doen met dit project over duurzaamheid. Directie en leerkrachten van beide scholen reageerden enthousiast op dit plan.

Op de Savornin Lohmanschool zullen in de week van 20 t/m 27 maart a.s. alle lessen in het teken staan van de klimaatproblematiek en duurzaamheid.

Op de van Hasseltschool worden in die week tal van praktische activiteiten met de diverse groepen van de school ondernomen. O.a. het bijhouden van een afvaldagboek, de kinderen gaan op excursie naar een ze gaan zelf afval recyclen door er kunstwerken van te maken etc. Jogchum Kooi gaat op 20 maart a.s. een paar lessen over duurzaamheid op de van Hasseltschool geven.

De themaweek wordt op de van Hasseltschool afgesloten met een kringloopmarkt.

De leden van de Bethlehemkerk worden van harte uitgenodigd hieraan een bijdrage te leveren. De vraag is om (overbodige) boeken en speelgoed in te leveren. Dat kan op maandag 11 en op dinsdag 12 maart a.s. van 08.30-12.00 uur.

De kringloopmarkt wordt gehouden op woensdag 27 maart a.s. van 12.00-14.30 uur. Dan worden ook door de kinderen gemaakte kunstwerken verkocht. Bij mooi weer op het schoolplein, anders in aula van de school, Banckertlaan 130.

De opbrengst wordt bestemd voor een goed doel m.b.t. duurzaamheid.