Deze oecumenische viering van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk samen is altijd weer een bijzondere ervaring. Kleine buxustakken worden gewijd en staan voor de palmtakken die bij de intocht worden gezwaaid om Jezus als koning in je hart, in je leven  te begroeten. Het gemengd koor van de parochie o.l.v. Paul Delcour verleent medewerking aan de dienst. De viering begint om 19.00u in de Waaier.

Lezingen: Filippenzen 2:6-11, Lucas 19:28-40 en Lucas 22:24-34

Motto: ‘Als iemand die dient’

 

Ds. Jetty Scheuwater, predikant Bethelhemkerk Hilversum