In de vespers van maandag 15 t/m woensdag 17 april gaan als van ouds lectoren voor. De lezingen zijn achtereenvolgens uit Jesaja 42, 49 en 50. De vieringen krijgen muzikale kleur door de medewerking van verscheidene musici uit de gemeente: Linda Vrolijk op cello, Jos Maters, orgel, Dianne Heijstee, orgel, piano en fluit, Hanneke Dral, cello en Emmy Bos, dwarsfluit.

Op Witte Donderdag vieren we de Tafel van Brood en Wijn op het liturgisch centrum, gezeten aan de marmeren tafel. Goede Vrijdag lezen we de Johannes passie. Aan deze viering werkt het projectkoor mee onder leiding van cantor Marlene Erdmann. In de paaswake is er voor iedereen die dat wil weer gelegenheid om zijn en haar doopbelofte te vernieuwen. We delen het licht van Pasen met elkaar en gaan de nacht en de wereld weer in.

Paasmorgen komen de projecten van de diaconie en de kinderdienst tot een afronding. De hele Veertigdagentijd is vormgegeven als voorbereiding op ‘een nieuw begin’. Pasen is er bij uitstek het moment voor, om een nieuw begin te maken! Voor de aanvangstijden verwijs ik u graag naar het overzicht van de diensten elders in deze Kerkbrink.

 

Ds. Jetty Scheuwater, predikant Bethelhemkerk Hilversum