Een goed gesprek – geloofsdilemma’s m.b.t. oorlog en geweld

Na de dienst van 23 december jl. sprak gastpredikant ds. André de Oude over zijn werk als geestelijk verzorger van militairen. ‘Een goed gesprek’ over wat geweld, wat oorlog met je doet. Maar liefst 26 gemeenteleden waren toen aanwezig. Er werd om een vervolg gevraagd. Er is een ‘symbolische’ datum die zich goed leent voor het onderwerp: zondag  5 mei a.s.

Na de dienst en na de koffie, om 11.45u proberen ds. De Oude en ds. Scheurwater het onderwerp ‘oorlog en geweld’ dichter bij onszelf te brengen en relatie te leggen met ons christelijk geloof. Om 12.45u sluiten we af.

Ds. Jetty Scheurwater

Activiteiten in Hilversum op 4 en 5 mei 2019:

Dodenherdenking in Hilversum: https://livehilversum.nl/dodenherdenking/

Bevrijdingsdag in Hilversum: https://livehilversum.nl/vuurwerk/