Namens de wijkkerkenraad wordt u van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering op zondag 12 mei aanstaande.

Op dinsdag 23 april 2019 heeft de wijkkerkenraad unaniem de voordracht van de beroepingscommissie overgenomen met een ā€˜voorgenomen besluit tot kandidaatstellingā€™. Het officiĆ«le besluit tot kandidaatstelling moet worden genomen in de gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en de Kerkenraad van de Bethlehemkerk. Wij hopen en verwachten dat dit besluit met ruime meerderheid zal worden genomen op 6 mei a.s.

Als de kandidaatstelling een feit is, is de volgende stap de verkiezing door de belijdende leden van de Bethlehemkerk.

Op de gemeentevergadering van 12 mei is iedereen welkom om het verslag van de beroepingscommissie en de toelichting bij de keuze voor de kandidaat te horen. Aansluitend vindt dan de verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden. De kandidaat zal hierbij niet aanwezig zijn.

Aanvang van de gemeentevergadering: 11.15 uur.

Komt allen!

Kerkenraad Bethlehemkerk